Đọc sách huyết áp, tiểu đường, tim mạch Online

1. Sách huyết áp

Y học thưởng thức điều trị và chăm sóc bệnh tăng huyết áp

" Tác giả BS.Thầy thuốc Quân Y ưu tú Quách Tuấn Vinh"

                       Click ĐọcHuyết áp thấp những điều cần biết

"Tác giả BS.Thầy thuốc Quân Y ưu tú Quách Tuấn Vinh"

                     Click Đọc

2. Sách tiểu đường

200 vấn đề thắc mắc về bệnh tiểu đường từ

" Bs.Nguyễn Hồng Hoa - Bùi Trường"

                     Click Đọc

3. Sách tim mạch

Một số vấn đề người bệnh tim mạch cần quan tâm

"tác giả: TS.BS Nguyễn Thị Chính "

                    Click Đọc