Kim lấy máu máy đo đường huyết Omron
kim thử duờng huyết
Giá:
50,000₫
Quantity: