Kim Accu-Chek Performa và các loại khác
Kim máu Accu Chek Performa giá: 70/Hộp 25 kim
Kim máu Accu-check Active giá: 70000/Hộp 25 kim
kim thử duờng huyết accu-chek performa 1
Giá:
70,000₫
Quantity: